בונבי - מסדרים את היישובים מצפון לדרום

המטרה: לסדר את היישובים מצפון לדרום
איך משחקים: בחלק התחתון של הלוח פזורים ישובים
יש להניח אותם בסדר המתאים משמאל(צפון) לימין בחלק העליון
בכל לוח יש ישוב שאינו בישראל
בהצלחה: עוברים ללוח הבא עם כמות יישובים קטנה יותר
באי הצלחה: עוברים ללוח עם כמות יישובים גדולה יותר
תיהנו , בונבי
סגור חלון
כל הזכויות שמורות Powered by GMind